Αναλυτικά στοιχεία

Διαστάσεις (κλειστό):

35x48x8 cm 

Διαστάσεις (Ανοικτό):

70x48x4 cm

Ξύλινο Πλαίσιο

Ζεμπρανό

Εξωτερική επιφάνεια

Ζεμπρανό

Εσωτερική επιφάνεια:

Ζεμπρανό

Σφήνες:

Δεσποτάκι - Πολύσανδρος

Τα πούλια/Ζάρια κλπ δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή πώλησης