Ξύλινες σκακιέρες σε πλακέτα                     

Αναλυτικά στοιχεία 

Σκακιέρα  No 40

Διαστάσεις

45 x 45 εκ.  

Υλικό

Παλύσανδρος - δεσποτάκι

Σκακιέρα  No 41

 Διαστάσεις

50 x 50 εκ.

Υλικό

Πολύσανδρος - δεσποτάκι

 

 

 

Σκάκιερες με πιόνια

 

Νο CH128 Ambassador
Dark edition

Ξύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH128 Ambassador
Dark red edition
Διαστάσεις: 54 Χ 27 Χ 6 εκ. (κλειστό) -- 54 Χ 54 Χ 3 εκ. (ανοικτό)
Ύψος Βασιλιά: 11 εκ.
Βάρος: 1.5 κιλό

 

Νο CH128 Ambassador
Brown editionΞύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH128 Ambassador
Brown edition
Διαστάσεις: 54 Χ 27 Χ 6 εκ. (κλειστό) -- 54 Χ 54 Χ 3 εκ. (ανοικτό)
Ύψος Βασιλιά: 11 εκ.
Βάρος: 1.5 κιλό

 

 

Νο CH119AΞύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH 119A
Διαστάσεις: 50 Χ 25 Χ 6
εκ.
Ύψος Βασιλιά: 12 εκ.
Βάρος: 2 κιλά

 

|

Νο CH119A

Ξύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH 119A
Διαστάσεις: 50 Χ 25 Χ 6 εκ. (κλειστό) -- 50 Χ 50 Χ 3 εκ. (ανοιχτό)
Ύψος Βασιλιά: 12 εκ.
Βάρος: 1 κιλό

 

 

 
Νο CH119F

Ξύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH 119F
Διαστάσεις: 50 Χ 25 Χ 6 εκ. (κλειστό) -- 50 Χ 50 Χ 3 εκ. (ανοιχτό)

Ύψος Βασιλιά: 12 εκ.
Βάρος: 1 κιλό

 Νο CH104Ξύλινη σκακιέρα γίγας με πιόνια
Νο CH104
Διαστάσεις: 65 Χ 32 Χ 8 εκ. (κλειστό) -- 65 εκ. Χ 65 εκ .Χ 4 εκ. (ανοικτό)
Ύψος Βασιλιά: 15 εκ.
Βάρος: 5 κιλά

 

 

 

Νο CH108
Ξύλινη σκακιέρα γίγας με πιόνια Νο CH108
Διαστάσεις: 58 Χ 29 Χ 7 εκ. (κλειστό) -- 58εκ. Χ 58 εκ Χ 3.5 εκ. (ανοικτό)


 

 

 

 Νο CH136

Ξύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH136
Διαστάσεις: 42 Χ 21 Χ 6
εκ. (κλειστό) -- 42 Χ 42 Χ 3 εκ. (ανοικτό)
Ύψος Βασιλιά: 11 εκ.
Βάρος: 1 κιλό

 

 

 


Νο CH138Ξύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH138
Διαστάσεις: 29 Χ 14 Χ 4
εκ. (ανοικτό) -- 29 Χ 29 Χ 2 εκ. (ανοικτό)
Ύψος Βασιλιά: 6 εκ.
Βάρος: 700 gr

 
 

 

Νο CH140
μαγνητικό


Ξύλινη σκακιέρα με πιόνια (μαγνητική)
Νο CH140
Διαστάσεις: 29 Χ 14 Χ 4 εκ. (κλειστό) -- 29 Χ 29 Χ 2 εκ. (ανοικτό)
Βάρος: 700 gr.

 

 

 


Σκάκι μαγνητικό Inters

Ξύλινη μαγνητική σκακιέρα με πιόνια
Inters
Διαστάσεις: 27 Χ 13.5 Χ 4
εκ. (κλειστό) -- 27 Χ 27 X 2 εκ. (ανοικτό)

 

 

 

 

Νο CH113Ξύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH113
Διαστάσεις: 30 Χ 15 Χ 5
εκ. (κλειστό) -- 30 Χ 30 Χ 2.5 εκ. (ανοικτό)

 

 

 

 

Νο CH151


Ξύλινη σκακιέρα με πιόνια
Νο CH151
Διαστάσεις: 31 Χ 15.5 Χ 4.5
εκ. (κλειστό) -- 31 Χ 31 X 2.7 εκ. (ανοικτό)

 

 

Ρολόγια για σκάκι
Πιόνια για σκόκι
Κασετίνες για πιόνια
Πι?νια για σκ?κι
????????? ?? ??????