Τάβλι αλουμινίου,μαγνητικό με επιφάνεια  απομιμηση ξύλου
No 1202

Διαστάσεις 275 x 185 x 42 mm,
Περιλαμβάνει πούλια και ζάρια

 

Τάβλι αλουμινίου,μαγνητικό με επιφάνεια  απομιμηση ξύλου
No 1203

Διαστάσεις 415 x 275 x 50 mm,
Περιλαμβάνει πούλια και ζάρια

 

Τάβλι αλουμινίου, μεσαίο
No 1200

Διαστάσεις 410 x 250 x 50 mm,
Περιλαμβάνει πούλια και ζάρια

Τάβλι αλουμινίου, μεγάλο
No 1201

Διαστάσεις 510 x 305 x 62 mm,
Περιλαμβάνει πούλια και ζάρια