Ξλινες σκακιρες σε πλακτα                     

Αναλυτικά στοιχεία 

Σκακιέρα  No 40

Διαστάσεις

45 x 45 εκ.  

Υλικό

Παλύσανδρος - δεσποτάκι

Σκακιέρα  No 41

 Διαστάσεις

50 x 50 εκ.

Υλικό

Πολύσανδρος - δεσποτάκι

 

 

 

 

CH128 Ambassador
Dark edition

Ξλινη σκακιρα με πινια
Νο CH128 Ambassador
Dark red edition
Διαστσεις: 54 Χ 27 Χ 6 εκ. (κλειστ) -- 54 Χ 54 Χ 3 εκ. (ανοικτ)
ψος Βασιλι: 11 εκ.
Βρος: 1.5 κιλ

 

Νο CH128 Ambassador
Brown editionΞλινη σκακιρα με πινια
Νο CH128 Ambassador
Brown edition
Διαστσεις: 54 Χ 27 Χ 6 εκ. (κλειστ) -- 54 Χ 54 Χ 3 εκ. (ανοικτ)
ψος Βασιλι: 11 εκ.
Βρος: 1.5 κιλ

 

 

CH119A
CH 119A
: 50 25 6
.
: 12 .
: 2

 

|

Νο CH119A

Ξλινη σκακιρα με πινια
Νο CH 119A
Διαστσεις: 50 Χ 25 Χ 6 εκ. (κλειστ) -- 50 Χ 50 Χ 3 εκ. (ανοιχτ)
ψος Βασιλι: 12 εκ.
Βρος: 1 κιλ

 

 

 
Νο CH119F

Ξλινη σκακιρα με πινια
Νο CH 119F
Διαστσεις: 50 Χ 25 Χ 6 εκ. (κλειστ) -- 50 Χ 50 Χ 3 εκ. (ανοιχτ)

ψος Βασιλι: 12 εκ.
Βρος: 1 κιλ

 Νο CH104Ξλινη σκακιρα γγας με πινια
Νο CH104
Διαστσεις: 65 Χ 32 Χ 8 εκ. (κλειστ) -- 65 εκ. Χ 65 εκ .Χ 4 εκ. (ανοικτ)
ψος Βασιλι: 15 εκ.
Βρος: 5 κιλ

 

 

 

Νο CH108
Ξλινη σκακιρα γγας με πινια Νο CH108
Διαστσεις: 58 Χ 29 Χ 7 εκ. (κλειστ) -- 58εκ. Χ 58 εκ Χ 3.5 εκ. (ανοικτ)


 

 

 

 Νο CH136

Ξλινη σκακιρα με πινια
Νο CH136
Διαστσεις: 42 Χ 21 Χ 6
εκ. (κλειστ) -- 42 Χ 42 Χ 3 εκ. (ανοικτ)
ψος Βασιλι: 11 εκ.
Βρος: 1 κιλ

 

 

 


Νο CH138Ξλινη σκακιρα με πινια
Νο CH138
Διαστσεις: 29 Χ 14 Χ 4
εκ. (ανοικτ) -- 29 Χ 29 Χ 2 εκ. (ανοικτ)
ψος Βασιλι: 6 εκ.
Βρος: 700 gr

 
 

 

Νο CH140
μαγνητικ


Ξλινη σκακιρα με πινια (μαγνητικ)
Νο CH140
Διαστσεις: 29 Χ 14 Χ 4 εκ. (κλειστ) -- 29 Χ 29 Χ 2 εκ. (ανοικτ)
Βρος: 700 gr.

 

 

 


Σκκι μαγνητικ Inters

Ξλινη μαγνητικ σκακιρα με πινια
Inters
Διαστσεις: 27 Χ 13.5 Χ 4
εκ. (κλειστ) -- 27 Χ 27 X 2 εκ. (ανοικτ)

 

 

 

 

Νο CH113Ξλινη σκακιρα με πινια
Νο CH113
Διαστσεις: 30 Χ 15 Χ 5
εκ. (κλειστ) -- 30 Χ 30 Χ 2.5 εκ. (ανοικτ)

 

 

 

 

Νο CH151


Ξλινη σκακιρα με πινια
Νο CH151
Διαστσεις: 31 Χ 15.5 Χ 4.5
εκ. (κλειστ) -- 31 Χ 31 X 2.7 εκ. (ανοικτ)

 

 

Ρολγια για κι
Πινια για σκκι
Κασετνες για πνια
Πι?νια για σκ?κι
????????? ?? ??????